Üretim İzni (İşletme Kayıt Belgesi)

uretimİnsani tüketim amaçlı gıda ve gıda ile temas eden materyal  imâlatına başlayacak olan firmalara alınacak izin belgesidir. İzin faaliyetin yapılacağı İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Kayıt Aşamasında İstenen Belgeler

  1. Dilekçe,
  2. Beyanname (Ek-4),
  3. Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.
  4. Kayıt kapsamındaki faaliyetlerle ilgili işletmede üretilen ürünlerin çeşitleri ile bu ürünlere ait kurulu üretim kapasiteleri Ton/ Yıl detaylı şekilde beyannameye ek olarak yer almalıdır.

Onay Aşamasında İstenen Belgeler

  1. Dilekçe,
  2. Beyanname genel kısmı (Ek-10),
  3. Beyanname özel kısmı (Ek-11),
  4. İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi,
  5. İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

Önemli: Sadece Ankara firmalarına hizmet verilmektedir.

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için telefonla veya aşağıda bulunan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Lütfen talebinizi iletiniz. Sizinle en kısa süre iletişime geçebilmemiz tüm alanları doldurmanızı rica ederiz.

Comments are closed