Kimyevi Gübre İthalatı

organikİthalatı yapılacak kimyasal gübreler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ön izin alınması gerekmektedir.

EK-6/A kapsamındaki kimyasal gübrelerin izinleri Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

EK-6/B kapsamındaki kimyasal gübreler için öncelikle Bakanlıktan tescil belgesi alınmalı, sonrasında uygunluk belgesi alınması gerekmektedir.

Ek-6/A kapsamında ithalatında ön izin alınması gereken ürünler

GTİP NO EŞYANIN TANIMI
2834.21 Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın);
bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50 Sodyum nitrat
3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

Ek-6/B kapsamında ithalatında ön izin alınması gereken ürünler

GTİP NO EŞYANIN TANIMI
2834.29.80.11.00 Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00 Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.19.00 Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
3102.10 Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21.00.00.00 Amonyum sülfat
3102.29 Diğerleri
3102.80.00.00.00 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90 Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;
diğer gübreler;bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.90.92.00.39 Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)
3824.90.93.00.19 Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)
3824.90.96.90.68 Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

 

İlgili Mevzuat: 2015/1 Sayılı İthalat Tebliği EK-6A ve EK-6B

Konuyla ilgili detaylı bilgi için telefonla veya aşağıda bulunan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Lütfen talebinizi iletiniz. Sizinle en kısa süre iletişime geçebilmemiz tüm alanları doldurmanızı rica ederiz.

Comments are closed