Kontrol Belgeleri

Kontrol Belgeleri

İthal edilecek ürün gruplarına göre Bakanlığın ilgili birimleri tarafından düzenlenen ithalat izin belgeleridir.

suİçme Suları/Mineralli Su İthalatı için Kontrol Belgesi (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)

İthalatı yapılacak içme suları ve mineralli sular için kontrol belgesi alınması gerekmektedir. İlgili tebliğ ve yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yapılan ön değerlendirmenin uygun bulunması durumunda geçici ithal izni verilir. Gümrüğe gelen ürünün Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda analizleri yapılır. Analiz sonuçlarının uygun olması durumunda  ithalatına izin verilir.

İthalatında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kontrol Belgesi aranan ürünler

GTİP NO EŞYANIN TANIMI Kullanım Amacı
22.01 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar İnsan tüketimi için olanlar

drugsİlaç Hammaddeleri, Bitkisel Farmasötik Ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kontrol Belgesi)

Türkiye’de ruhsatlı/izinleri alınmış ilaç ve hammaddelerin ithalatı için alınması gereken ithalat izin belgesidir. Ürüne göre belge süresi ve harç ücreti değişebilmektedir.

İthalatında Sağlık Bakanlığı’nın Ön İzni Aranacan Eşya Listesi

İlgili Mevzuat: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 2015/20 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği.

Comments are closed