Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama

kimya

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS/GBF) 13 Aralık 2014  tarih ve  29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve  doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formları’nın 1 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır.

Güvenlik Bilgi Formu, kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye yönelik çalışmaları içeren, söz konusu kimyasal maddelernn tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri (depolama, nakliye, elleçleme vb.) içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Güvenlik Bilgi Formları, sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından açılan kurslarda sertifika almaya hak kazanmış Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikası olan kişiler tarafından hazırlanabilmektedir.

Firmamız, TSE tarafından sertifikalı, konusunda uzman personeli ile Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması konusunda müşterilerine hizmet vermektedir. hizmet vermektedir.

ÖNEMLİ NOT: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesi başvurularında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan bildirimlerinde (kuvvetli asit ve bazlar, deterjanlar, oda kokuları) güncel mevzuata olarak hazırlanmış Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formu sunulması zorunludur. Aksi halde izin talepleri reddedilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için telefonla veya aşağıda bulunan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Lütfen talebinizi iletiniz. Sizinle en kısa süre iletişime geçebilmemiz tüm alanları doldurmanızı rica ederiz.

Comments are closed