Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

epdk-logo-thumbAkaryakıt Harici Petrol Ürünlerinin İthalatında ve Yurtiçi Alımında Uygunluk Yazısı

Akaryakıt harici kalan petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. İlgili izin alınmadan söz konusu kimyasalların ithalatı ve yurtiçi alımı yapılamaz. İzin, sanayici firmalar adına için düzenlenmektedir. İthalatçı firmalar ise sanayici firmaların yetki vermesi durumunda başvuruda bulunabilirler.

Uygunluk Belgesi Muafiyet Koşulları

Ek-1 kapsamındaki ürünlerin; her bir beyanname başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması, azami 5 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.

Ek-2 kapsamındaki ürünlerinin yurt içinden temininde ya da azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.

İznin geçerlilik süresi takvim yılı sonuna kadardır. İznin sonuçlanma süresi yaklaşık 7 işgündür.

İthalatında ve yurtiçi alımında EPDK Uygunluk Belgesi aranan ürünlerin listesi aşağıdadır.

Ek-1 Kapsamı Ürünler

GTİP MADDE İSMİ
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.99.99.00.00 Diğerleri
2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.19 Diğerleri
2710.12.21.00.00 White spirit
2710.12.25.00.00 Diğerleri
2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar
2710.12.45.00.19 Diğerleri
2710.12.49.00.19 Diğerleri
2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar
2710.12.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler)
2710.12.90.00.19 Diğerleri
2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.25.00.19 Diğerleri
2710.19.29.00.00 Diğerleri
2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.43.00.28 Diğerleri
2710.19.46.00.28 Diğerleri
2710.19.47.00.18 Diğerleri
2710.19.48.00.19 Diğerleri
2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.62.00.29 Diğerleri
2710.19.64.00.29 Diğerleri
2710.19.68.00.29 Diğerleri
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.99.00.21 Spindle Oil
2710.19.99.00.22 Light Neutral
2710.19.99.00.23 Heavy Neutral
2710.19.99.00.24 Bright Stock
2710.19.99.00.98 Diğerleri
2710.20.11.00.19 Diğerleri
2710.20.15.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler
2710.20.17.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
2710.20.31.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.35.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler
2710.20.39.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1’i geçenler
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2901.10.00.90.13 Pentan
2902.11.00.00.00 Siklohekzan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

Ek-2 Kapsamı Ürünler

GTİP MADDE İSMİ
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 Diğer Madeni Yağlar
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya
bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.90.00.00 Diğerleri
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

İlgili Mevzuat: Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için telefonla veya aşağıda bulunan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Lütfen talebinizi iletiniz. Sizinle en kısa süre iletişime geçebilmemiz tüm alanları doldurmanızı rica ederiz.

Comments are closed