Nihai Kullanım Sertifikası

İlgili tebliğ kapsamında yer alan ve kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek kimyasal maddeler uluslararası anlaşmalar kapsamında Ekonomi Bakanlığı’nın ön iznine tabidir. İzin birkaç aşamadan oluşmakta ve çeşitli Kurumların yurtiçinde ve yurtdışında yapacağı sorgulamaların olumlu olması durumunda düzenlenmektedir. İşlem süresi yaklaşık 2 aydır.

İlgili Mevzuat: 2013/12 Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ

Comments are closed