Kimyasal Silah Sözleşmesi

İlgili tebliğ Ek-1 ve EK-2 sayılı listelerinde yer alan kimyasallar için alınan ithalat izin belgesidir.

İlgili Mevzuat: Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

Comments are closed