İthal Şahadetnamesi

Wassenaar Düzenlenmesi çerçevesinde, ihracatçı ülkeler tarafından kontrole tabi tutulan harp araç ve gereçleri ile bunları üretme niteliğine haiz kritik malzemelerin ithalatında alınması gereken izin belgesidir.

Comments are closed