Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

taek logoTAEK Uygunluk Yazısı

Radyoaktif Madde içeren alet ve ekipmanların ithalatı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun Uygunluk Yazısına tabidir.

İthalatında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun Uygunluk Yazısı aranan ürünlerin listesi aşağıdadır.

GTİP NO EŞYANIN TANIMI
2612.10.10.00.00 İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
2612.20.10.00.00 Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri;bu ürünleri içeren karışım ve artıklar
2845.10.00.00.00 Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90.10.00.11 Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19 Diğerleri
7806.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
8606.91.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8609.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler
8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özelolarak yapılmış olanlar
8709.11.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8709.19.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8716.39.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
9022.21.00.00.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

İlgili Mevzuat: 2015/1 Sayılı İthalat Tebliği EK-4

Konuyla ilgili detaylı bilgi için telefonla veya aşağıda bulunan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Lütfen talebinizi iletiniz. Sizinle en kısa süre iletişime geçebilmemiz tüm alanları doldurmanızı rica ederiz.

Comments are closed