Diğer Kurumlar

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İthalat Uygunluk Yazısı

İthalatı yapılacak dürbün, silah, bıçak vb. maddeler için alınan ithalat izin belgesidir.
İlgili Mevzuat: 2014/11 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ


SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İthalat Uygunluk Yazısı

İthalatı yapılacak her türlü hava aracının ve bu araçlarda kullanılan bazı parçalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ön iznine tabidir.
İlgili Mevzuat: 2014/8 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Imei Kaydı

Haberleşme cihazlarının bu kurumun ön iznine tabidir. İthalat öncesinde bu cihazların MCKS-Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne imei kayıt işleminin yapılması gerekmektedir.
İlgili Mevzuat: 2014/8 Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Uygunluk Yazısı
İthalatı Bakanlığın ön iznine tabi harp silahları ve aksamları için izin alınması gerekmektedir.
İlgili Mevzuat: 2014/2 Harp Silahları, Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ

Harita İthal İzni
İthalatı yapılacak her türlü harita ve harita bilgisi içeren eşyanın izni Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Harita Genel Komutanlığı’nın ön iznine tabidir.
İlgili Mevzuat: 2014/5 Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ

Comments are closed