Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi

Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi

 

komurKatı maden yakıtlarının (kömür, linyit, antrasit) ithalatı için Bakanlıktan İthalatçı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir. Söz konusu belge alınmadan ürünler için Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

Belge alındıktan sonra ithalat için ürünlerin geldiği gümrük idaresinin bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Uygunluk Yazısı düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi alındığı yılın takvim yılı sonuna kadardır. 2015 yılı belge harç ücreti 19.000 TL’dir.

İthalatında Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi aranan ürünlerin listesi aşağıdadır.

GTİP EŞYANIN TANIMI
2701.11.00.00.00 Antrasit
2701.12.10.00.00 Kokluk bitümenli taşkömürü
2701.12.90.00.00 Diğer bitümenli taşkömürleri
2701.19.00.00.00 Diğer taşkömürleri
2701.20.00.00.11 Taşkömüründen elde edilen briketler
2701.20.00.00.12 Taşkömüründen elde edilen topaklar
2701.20.00.00.19 Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar
2702.10.00.00.00 Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)
2702.20.00.00.00 Aglomere linyit
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş petrol koku
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş petrol koku

İlgili Mevzuat: 2015/7 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği

Konuyla ilgili detaylı bilgi için telefonla veya aşağıda bulunan formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Lütfen talebinizi iletiniz. Sizinle en kısa süre iletişime geçebilmemiz tüm alanları doldurmanızı rica ederiz.

Comments are closed